Sunda - Jawa

Catetan : NGeunaan Sunda – Jawa mangrupi patarosan anu di waler ku wargi2 Salakanagara. Ieu pertarosan the dimuat di Salakanagara versi kapungkur sateuacan layoutna sapertos ayeuna.  Mung sadaya naskah seratan anu aya dina Forum Diskusi leungit. Nanging alhamdullilah kapendak deui. Numawi, kangge dokumentasi Salakanagara….sadayana dimuat deui….cag

 

Pertarosan ti   :  Arief Gustaman

 

Assalamualaiakum!

Abdi teh nuju observasi. Ah sanes observasi panginten, mung hoyong terang we, perkawis mitos larangan pernikahan orang Sunda sareng Orang Jawa. Sakaterang abdi mah, cikal bakal larangan eta teh tina Perang Bubat. Tapi, ari ayeuna aya keneh kitu nu percanten jeung nyepeng kana eta mitos? Bilih aya nu gaduh pangalaman, atanapi pangalaman rerencangan, dulur, atanapi saha wae, nu aya kaitanana sareng mitos eta, abdi hoyong ngadangu. Kumaha konflikna, kumaha karandapanana? Bilih wargi Salakanagara gaduh. Hatur nuhun saeteuacana.

 

Waleran ti :  Arif Zaenal Mustopa

 

ngiring cumarios, sakaterang simkuring leres pisan aya katerangan ngenaan "palagan bubat" nu matak nganyerihatekeun urang salaku rahayat sunda. pami teu lepat kajantenanana teh di abad 14 sekitar taun 1360 M. dina wanci eta raja maja pahit nyaeta hayam wuruk mika cinta ka putri Maharaja Linggabuana anu wastana Dyah Pitaloka Citaresmi. sapalih katerangan nandeskeun yen bogohna eta raja maja pahit teh ku lantaran ninggali lukisan putri anu dilukis ku seniman dina wanci eta, Sungging Prabangkara. mung sapalih katerangan oge nyebutkeun yen niat pernikahan eta mung kangge ngaraket keun tali silaturahmi antawis karajaan maja pahit sareng pajajaran.

 

kukituna raja hayam wuruk ngutus pengawal kangge ngintun serat kahormatan enggonong narosan putri karajaan pajajaran. dina serat eta ditandeskeun yen upacara pernikahan baris dilaksanakeun di karajaan maja pahit. Pihak dewan kerajaan Nagara Sunda oge saleresna mah kaabotan terutami Mangkubumina nyaeta Hyang Bunisora Suradipati. kumargi numutkeun adat istiadat sareng kabudayaan sunda anu kedah nyumpingan dina seserahan teh nyaeta pihak ti panganten pameget. mung kangge ngahurmat sareng ngaraketkeun silaturahmi ka raja maja pahit nya rombongan ti karajaan sunda nyaeta karajaan pajajaran berangkat ka maja pahit kangge nikahkeun eta putri Dyah Pitaloka Citaresmi ka Raja hayam wuruk. kalayan dijajap ku para pajabat karajaan anu kinten-kinten jumlahna 95 jalmi. rombongan ditampi ku karajaan majapahit di hiji tempat anu namina Pasangrahan Bubat.

numutkeun salahsawios sumber, ieu moment teh dimangpaatkeun ku patih gajah mada anu kantos ngaikrarkeun sumpah palapa kangge ngalaksanakeun propaganda politik pikeun naklukeun karajaan sunda.

kukituna dijieun alesan ku gajah mada yen kadatangan tatamu ti karajaan pajajaran teh teuaya tujuan sanes istuning ngaku yen karajaan pajajaran tunduk kana ka kakawasaan maja pahit. ku ayana berita kitu utusan karajaan sunda reuwas jeung teu nampi kana eta kayaan kalayan ngahina jeung nyarekan ka patih gajah mada.versi sanes nyebatkeun yen permasalahanana teh patih gajah mada oge neundeun duriat ka Putri raja pajajaran.

te acan turun parentah ti hayam wuruk, patih gajah mada nyiapkeun pasukan pikeun nyerang aleut-aluetan seserahan di pasangrahan bubat. kukituna raja Linggabuana, para menteri, pejabat karajaan Sunda, kalih putri Dyah Pitaloka gugur dina eta perang kulantaran perbandingan kakiatan anu tebih. tina wanci eta hubungan Majapahit-Pajajaran janten renggang. Teras muncul mitos larangan nikah ka urang jawa alatan ku nyeri hate ku ayana eta peristiwa. sabahagian urang sunda neuteuli ku ayana eta kajadian buktina di daerah tatar sunda mah teu kapendak hiji jalan anu diaranan gajah mada atanapi hayam wuruk.

Mung kukitu, na urang salaku jalmi mu'min mitos sanes tolok ukur pikeun jalan hirup atanapi pijodoeun, da saur nabi oge istri teh di tikah teh ku lantaran opat perkara, nyaeta, agamana, geulisna, nasabna sareng bandana. Mangga eta mah urang sami-sami dilenyepan ku urang sadaya, hapunten bilih luhur saur bahe carek. kirang langkung na nyanggakeun.

Waleran ti : Dyant Vikers Catrewight

kang arief ...dyant bade ngiringan cacarios nyak....muhun da ti daerah abdi oge sumedang...cimalaka tepatna masih aya keneh sebagian jalmi nu keukeuh nganut kapercayaan mitos eta...ah mung kaalaman ku nyalira kaleresan pisan pun bapa asli ti sunda turunan sumedang-banten,nya ibu ti jawa tengah...konflik2 sareng hal2 buruk nu sanes nu cnh bakal kalakon teh gening teu aya...nya wajar pami konflik2 sakedik mah namina ge keluarga pasti aya wae...ari akibat nu fatal mah alhamdulilah teu aya pisan kang....ieu abdi dyant dugi ka ngabedeg saageng kieu aman2 sajah...kumaha jalmina ngendalikeun sikap panginten ari eta mah kang...nuhun ahhhh salam pangwanoh ti dyant hehe

 

Waleran ti : Arief Gustaman

 

assalamualaiakum.

th dyant, tah teras kumaha perjoangan teh dyant meyakinkan orangtua nu keukeuh kitu demi 'cinta" dugi ka kolot urang teh bisa miceun mitos-mitos nu kitu. tah perjoangan2 nu kitu nu ku abdi hoyong terang teh. nuhun t dyant, sanes waktos hoyong ngadangu dongeng teh dyant atanapi dongeng saha wae nu ngalaman nu sarupi.

Waleran ti : Arif Zaenal Mustopa

hapunten ka kang Fauzi, hatur nuhun parantos direvisi, sim kuring kaleresan ngutip ti wikipedia, didinya kaunggel yen 'Pajajaran adalah nama lain dari kerajaan Sunda'. mugia diskusi ieu sing janten obor kangge simkuring, urang sunda tapi kirang wanoh kana sajarah sunda.

 

Waleran ti : Arif Zaenal Mustopa

hatur nuhun ka teh dyant tos ngiring cumarios, katampi pisan salam pang wanohna. nuhun

 

Waleran ti :Dyant Vikers Catrewight

kang arif...perjuangana nyaaaaaaa teu didangu we hehehehe sanes suku nu ngajamin kabahagiaan sareng kaharmonisan rumah tangga...tp kmh jalmi nu ngajalanana,,,sasuku ge pami teu silih hargaan mah tetep we moal sajalan nyak hehehehe

 

Waleran ti : Arief Gustaman

muhun, abdi satuju teh dyant

Waleran ti :  Arif Zaenal Mustopa

hatur nuhun, sumuhun pisan teh dyant. beda lah yang sudah berumah tangga mah, punten

 

Waleran ti :  Panca Saraksa

ari nu kadangu ku abdimah pami urang sunda pamegetna teras nikah ka urang jawa sok aya mamalana diantarana karandapan ku raka abdi. janten pami istri nu jaya pamegetna janten kekesed. tapi pami pamegetna nu jaya sok karunya ka istrina, sok katurug ka tutuh. tapi pami urang jawa pamegetnamah saurna teu naon-naon, wallahu a'lam, hatur nuhun

 

Waleran ti  :  Nana Sukmana

kaleresan pun bojo kawitna ti jawa tengah,tos 28 taun rumah tangga sareng sim kuring alhamdulillah teu sawios2 !

 

tulis_artikel

Customer Support

Status YM Status YM Status YM

phone 022 7227 2000

hp 085 793 300 116

 085 216 873 178hp

bb 238648BA

bb 3267D4AD

questioner

aman

aman

 

 pos jne tiki

fb logo twitter logo map logo

DATA BANK (Transaksi)

mandiri logo

No. Rek : 1320010167667

a.n. : Irfan Taufik

Bank : Mandiri Setiabudhi, Bandung

bca logo

No. Rek : 2332493427

a.n. : Irfan Taufik

Bank : BCA Setiabudhi, Bandung

bri logo

No. Rek : 040801004845509

a.n. : Dea Rokhmatun Iradewa

BRI Setiabudhi, Bandung